on Apr 11th, 2009Publikacijos

  • The law applicable to contractual obligations : comparative analysis of the choise of law rules under Lithuanian and the United States law // Jurisprudencija. T. 31(23). ISSN 1392-6195. 2002, T. 31(23). p. 53-66.
  • Diskriminacijos pilietybės pagrindu samprata : lyginamoji tarptautinės mokesčių teisės ir Europos Bendrijos teisės analizė // Jurisprudencija. T. 46(38). ISSN 1392-6195. 2003, T. 46(38). p. 41-55
  •  Ar Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme įtvirtinta dividendų apmokestinimo tvarka prieštarauja Europos Bendrijos teisei? // Jurisprudencija. T. 42(34). ISSN 1392-6195. 2003, T. 42(34). p. 77-89.
  • Gyventojų pajamų apmokestinimas Europos Sajungoje: Europos teisingumo teismas griauna nusistovėjusią tvarką?// Viešoji politika ir administravimas. ISSN 1648-2603. 2006, Nr. 15. p. 42-56.
  • Ryškėjančios naujos valstybių narių tiesioginio apmokestinimo tendencijos // Jurisprudencija: mokslo darbai. ISSN 1392-6195. 2007, Nr. 9(99). p. 26-33.

Šiuo metu komentarai draudžiami.